Kolorowy Swiat Zabawek.

Panstwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie.